JURIDISCHE KENNISGEVING

Website-eigenaar en contactgegevens

www.magnoliasnatura.com is een internetdomein van Mareu Hoteles (Spanje,) S.L. entiteit geregistreerd in het handelsregister van Las Palmas, deel 1330, Folio 131, blad GC-17514, registratie 1, CIF B35428275 en gevestigd te Avda Touroperator Tjaereborg, golfbaan, 35100 Maspalomas, Gran Canaria, Spanje.

U kunt contact met ons opnemen:
Per telefoon op (+34) 928 77 01 22

Gebruiksvoorwaarden van het web

Deze wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot deze website door klanten van Mareu Hoteles en andere internetgebruikers. Alleen al door het gebruik van deze website verklaart de gebruiker zich onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met deze gebruiksvoorwaarden.

Mareu Hoteles behoudt zich het unilaterale recht voor om de voorwaarden voor toegang tot het web, evenals de inhoud ervan of de gebruiksvoorwaarden in dit document te wijzigen.

Het verlenen van de service op deze website en de huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. De partijen zien uitdrukkelijk af van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing is en komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en rechtbanken van Barcelona.

Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een uitsluitend informatief doel en effecten. MAREU HOTELES wijst de verantwoordelijkheid af voor alle informatie die niet door haar is uitgewerkt of die niet op haar geautoriseerde manier onder haar naam is gepubliceerd, evenals de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit misbruik door derden van de inhoud, en behoudt zich het recht voor om deze bij te werken , om ze tijdelijk of permanent te verwijderen, beperken of blokkeren.

De gebruiker stelt MAREU HOTELES vrij van elke verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit de onderbrekingen in de beschikbaarheid van de webpagina, hetzij als gevolg van een storing in de webserver of toepassingen, communicatie-infrastructuur of software en hardware die wordt gebruikt voor navigatie.

Gezien de aard van internet, op basis van het hyperlinkconcept, is het mogelijk dat deze website links naar andere websites bevat. MAREU HOTELES wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van links naar andere websites op deze website.

Intellectuele en industriële eigendom

Het geheel van deze website: tekst, afbeeldingen, merken, logo’s audio- en videobestanden, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, indeling en presentatie van de inhoud ervan wordt beschermd door de Spaanse wetgeving en Internationaal voor intellectuele en industriële eigendom. Tenzij anders aangegeven, komen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud uitsluitend overeen met MAREU HOTELES. De gebruiker erkent dat het gebruik van de inhoud strikt beperkt is tot de persoonlijke doeleinden van de gebruiker en dat de reproductie, distributie, communicatie of transformatie die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd voor dergelijke werken een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vormt.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en verbindt zich er in het bijzonder toe af te zien van het verwijderen, omzeilen of manipuleren van het “auteursrecht” en andere gegevens ter identificatie van de rechten van MAREU HOTELES of zijn eigenaars opgenomen in de inhoud, evenals de technische beveiligingsapparatuur of alle informatiemechanismen die in de inhoud kunnen zijn opgenomen. Evenzo zal de gebruiker afzien van het gebruik van de inhoud en, in het bijzonder, de informatie van welke aard dan ook die via internet is verkregen om reclame, communicatie met het oog op directe verkoop of met enig ander commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan meerdere mensen, ongeacht hun doel, en zich onthouden van marketing of openbaarmaking van deze informatie op welke manier dan ook.

Deze website is eigendom van MAREU HOTELES. Het kan niet worden gebruikt, behalve met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, in verband met andere producten of diensten die niet van MAREU HOTELES zijn op een manier die verwarring kan veroorzaken bij onze klanten of in diskrediet kan komen van MAREU HOTELES.

Gebruikersbijdragen

Tenzij anders overeengekomen, impliceren de bijdragen (teksten, foto’s, tekeningen, enz.) Die gebruikers van de omgeving op deze website leveren de automatische overdracht van het beeldrecht en de rechten op reproductie, distributie, communicatie of aanpassing van de geleverde inhoud. , in een wereldwijde geografische reikwijdte en voor onbepaalde tijd. Deze opdracht staat het gebruik van het materiaal in de omgeving zelf toe (om de doeleinden uit te voeren die de verzameling hebben gemotiveerd), evenals de toestemming om dergelijke inhoud in die media (cd-rom, dvd, papier of andere) op te nemen die een activiteit mogelijk maken promotie, archivering of onderzoek van de website door de eigenaars.

Beleid om naar deze website te linken

Als een gebruiker, entiteit of website een soort link naar de MAREU HOTELES-website wil maken, moeten deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

De link moet absoluut en volledig zijn, dat wil zeggen dat de gebruiker naar het adres van MAREU HOTELES moet worden geleid en de volledige schermuitbreiding van de startpagina moet dekken. In geen geval, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door MAREU HOTELES, mag de pagina die de link maakt de MAREU HOTELES-website op enigerlei wijze reproduceren, deze opnemen als onderdeel van haar website of binnen een van de frames op een van de pagina’s of inhoud van deze website.

Er worden geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen opgenomen over de pagina’s van deze website of de daarin aangeboden diensten.

MAREU HOTELES is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die beschikbaar zijn voor het publiek op de website van waaruit de hyperlink wordt gemaakt of voor de informatie of verklaringen die erin zijn opgenomen.

Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

Het gebruik van deze website impliceert de acceptatie van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

Aanwezigheid van “cookies”

Deze website gebruikt zijn eigen cookies en cookies van derden voor verschillende doeleinden, waaronder gebruiksanalyses, advertenties op basis van surfgedrag en het delen van inhoud via sociale knoppen.

Het browsen op deze website met geactiveerde cookies en andere lokale opslagmechanismen impliceert de acceptatie van het gebruik ervan in overeenstemming met onze cookies en ons lokaal opslagbeleid.

In geval van niet-acceptatie, kan de gebruiker de browser configureren om te voorkomen dat dergelijke mechanismen worden geblokkeerd. Raadpleeg hiervoor ons cookies- en lokaal opslagbeleid.

Minderjarigen

MAREU HOTELES verbiedt het gebruik van haar webservices aan gebruikers jonger dan achttien jaar, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden. In geen geval mag de minderjarige MAREU HOTELES eigen of externe gegevens verstrekken.

Wijzigingen in de wettelijke kennisgeving, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid

MAREU HOTELES behoudt zich het recht voor eenzijdige wijzigingen aan te brengen in de gebruiksvoorwaarden, wettelijke kennisgeving, privacybeleid en cookiesbeleid van deze website. MAREU HOTELES zal deze wijzigingen op de website publiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het bestaan ​​van dergelijke wijzigingen periodiek te verifiëren. Het gebruik van deze website na de publicatie van de wijzigingen in het gebruiksbeleid houdt een aanvaarding van de wijzigingen in en de noodzakelijke en legitieme verwerking van persoonsgegevens.

Aarzel niet om contact op te nemen met MAREU HOTELES voor meer informatie.

Prevalentie van de Spaanse versie

Als deze juridische kennisgeving in andere talen wordt vertaald, prevaleert de Spaanse versie als er een verschil is.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze juridische kennisgeving en de relaties tussen RAZON SOCIAL EMPRESA en de gebruikers worden beheerst door de huidige Spaanse voorschriften en eventuele controverses worden voorgelegd aan de rechtbanken en rechtbanken van Las Palmas de Gran Canaria